А-235 «Нудоль»

http://www.arms-expo.ru/news/novye_razrabotki/v_rossii_sozdaetsya_protivoraketa_dalnego_perekhvata/