РАКЕТНЫЕ АПЛ

http://www.libma.ru/tehnicheskie_nauki/sovetskie_atomnye_podvodnye_lodki/p3.php