1970 год К-8

http://fb.ru/article/194658/k--podvodnaya-lodka-gibel-atomnoy-podvodnoy-lodki-k-